วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน

ผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมเพรียงกัน

ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอออกกล้อง

ครูสมบูรณ์และครูสุพัตราแผนกของว่าง

รวมรูปก่อนปิดงาน

ทุกมุมมองก่อนปิดงาน